Dobrodošli na stranice Bilić-Erić zaštitarske tvrtke.

...Za zaštitu Vas i vaših
   najbližih.
1. ISO 9001:2008; SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM
2. ISO 14001:2004; SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM
3. ISO/IEC 27001:2013; SUSTAV UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU
4. OHSAS 18001:2007; SUSTAV UPRAVLJANJA PROAKTIVNOM ZAŠTITOM ZDRAVLJA
I SIGURNOSTI RADNIKA
Čuvanje imovina i osoba, pratnja novca i dragocjenosti, osiguranje javnih nastupa i događanja, ugradnja i održavanje sustava tehničke zaštite, dojava alarma u nadzorni centar i brze interventne ekipe, ugradnja i održavanje sustava balističke zaštite, privatni istražiteljski i detektivski poslovi.
 
  Pružanje pouzdanih i kvalitetnih usluga tjelesne i tehničke zaštite koje zadovoljavaju potrebe kupca
  Zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje, te omogućavati i poticati kontinuirano usavršavanje
  Pribavljati najsuvremeniju opremu, održavati infrastrukturu i okruženje za ugodan rad
  Njegovati i razvijati odnos sa kupcima i partnerske odnose s dobavljačima
  Postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete
  Primjenjivati i kontinuirano poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi i u skladu sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske
 
Poslovnost temeljimo na poštenom odnosu sa dobavljačima i kupcima koji moraju dobiti ono što očekuju: proizvod i uslugu, dogovorene kvalitete i dostavljene u dogovorenom roku.

 

Uz orijentaciju čitave tvrtke u smjeru kupaca i njihovih potreba i očekivanja, dolazi i orijentacija prema dobavljačima građenjem partnerskih odnosa u zajedničkom interesu.

Politika kvalitete primjerena je takvim namjerama tvrtke i polazi od svijesti, da se upravo visokom kvalitetom i stalnim poboljšavanjem svojih proizvoda i usluga može najbolje pridonositi uspješnosti tvrtke.

Uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom uvjerljivo omogućuje povjerenje naših kupaca u naše sposobnosti kod ispunjenja njihovih zahtjeva, kao i zahtjeva struke i zakonskih zahtjeva, uz trajno poboljšavanje učinkovitosti sustava i zadovoljstva kupaca.